Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Chính quyền phong kiến ở Việt Nam được hoàn thiện nhất dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thánh Tông.

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Hiến Tông.

Câu 2. Năm 1527 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì trong lịch sử Việt Nam?

A. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn kết thúc.                   

B. Chính quyền Đàng Ngoài được thành lập.

C. Chính quyền Đàng Trong được thành lập.            

D. Mạc Đăng Đung lập ra triều Mạc.

Câu 3. Khi lực lượng lớn mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đã có hành động gì ở giai đoạn đầu?

A. Đánh xuống vùng Tây Sơn hạ đạo, mở rộng hoạt động ở vùng đồng bằng.

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh.

C. Đánh vào nam tiêu diệt quân Xiêm.

D. Đưa quân ra Bắc, phá bỏ ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy.

Câu 4. Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa nào đối với tình hình Đại Việt?

A. Hoàn thiện bộ máy nhà nước.

B.  Đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao.

C. Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa. 

D. Thúc đẩy quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ.

Câu 5. Vì sao tầng lớp thương nhân, thợ thủ công dưới thời Lê sơ không được xã hội coi trọng?

A. Do quan niệm trọng nông.

B. Do họ không làm ra nhiều của cải như nông dân.

C. Do họ có số lượng ít.

D. Do họ không tham gia vào sản xuất.

Câu 6. Tại sao thời Nguyễn diện tích canh tác được mở rộng nhưng vẫn còn tình trạng dân lưu vong?

A. Do nông dân bị cường hào, địa chủ cướp mất ruộng.

B. Do nhà nước không quan tâm đến thủy lợi.

C. Do chế độ thuế khóa nặng nề.

D. Do nạn bắt lính.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Những nguyên nhân nào dẫn đến đời sống cực khổ của nhân dân ta dưới triều Nguyễn?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

D

A

D

A

A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 94

Cách giải:

Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất do:

- Quyền lực tập trong cao độ trong tay nhà vua.

- Chính quyền chặt chẽ, với tay đến tận địa phương.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 107.

Cách giải:

Sau khi tiêu diệt được các phe phái đối lập, thâu tóm mọi quyền hành, năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra triều Mạc.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 121.

Cách giải:

Khi lực lượng đã mạnh, nghĩa quân Tây Sơn đánh xuống Tây Sơn hạ đạo, lập căn cứ ở Kiên Mĩ, (Tây Sơn- Bình Định) rồi mở rộng hoạt động xuống vùng đồng bằng. Nghĩa quân “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xóa nợ cho nông dân và bãi bỏ nhiều thứ thuế.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 94, suy luận. 

Cách giải:

Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa:

- Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, quyền lực tập trung tối đa vào trong tay hoàng đế

- Tạo ra sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.

=> Đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao

=> Đáp án D: Quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ được thúc đẩy thông qua những chính sách cụ thể của nhà nước, tuy nhiên dưới triều Lê công cuộc khai hoang và mở rộng lãnh thổ chưa được đẩy mạnh như thế kỉ XVII – XVIII (còn gọi là quá trình “Nam tiến”).

Chọn: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 98, suy luận.

Cách giải:

Kinh tế nông nghiệp là kinh tế nền tảng của Đại Việt. Quan điểm dĩ nông vi bản cùng với việc đánh giá thương nhân là những người buôn bán không trung thực, làm giàu bằng cách buôn gian bán lận nên tầng lớp thương nhân và thợ thủ công không được coi trọng trong xã hội

Chọn: A

Câu 6.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Việc khai hoang đã tăng thêm diện tích canh tác nhưng vẫn còn tình trạng dân phải lưu vong vì nông dân bị địa chủ, cường hào cướp mất ruộng đất

Chọn: A

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 139, suy luận.

Cách giải:

Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn khổ cực vì những lí do sau:

- Địa chủ, cường hào chiếm đoạt ruộng đất.

- Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề.

- Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close