Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Ai là người đã dâng sớ tố cáo “cái hại quan lại một hai phần, cái hại hào cường đến tám chín phần”?

A. Nguyễn Công Trứ.

B. Nguyễn Tri Phương.

C. Đinh Văn Điền.

D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa nào dưới triều Nguyễn có căn cứ chính ở Trà Lũ (Nam Định)?

A. Khởi nghĩa Nông Văn Vân.

B. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi.

C. Khởi nghĩa Phan Bá Vành.

D. Khởi nghĩa Cao Bá Quát.

Câu 3. Nông Văn Vân có truyền hịch:

Mười lăm năm đức chính có chi!

Kho hình luật vẽ nên hùm có cánh

Ba mươi tỉnh nhân dân đều oán

Tiếng oan nào kêu dậy đất không lung!”

Đoạn hịch trên tố cáo vị vua nào dưới triều Nguyễn

A. Gia Long.

B. Minh Mạng.

C. Thiệu Trị.

D. Tự Đức.

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa nào đã khiến nhà Nguyễn phải hai lần cử những đạo quân lớn kéo lên đàn áp nhưng không hiệu quả?

A. Khởi nghĩa Lê Văn Khôi.

B. Khởi nghĩa Phan Bá Vành.

C. Khởi nghĩa Nông Văn Vân.

D. Khởi nghĩa Cao Bá Quát.

Câu 5. Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn khổ cực không phải do?

A. Địa chủ cướp đoạt ruộng đất.

B. Thương nghiệp kém phát triển.

C. Tô thuế nặng nề.

D. Nạn đói hoành hành.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi (1833 – 1835) không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Khởi nghĩa bị đàn áp năm 1835.

B. Cả tỉnh Nam Kì theo khởi nghĩa năm 1833.

C. Lê Văn Khôi tự xưng là Bình Tây Đại nguyên soái.

D. Nghĩa quân khởi binh chiến thành Phiên An năm 1833.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nhà Nguyễn đã làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

C

B

C

B

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 139.

Cách giải:

Năm 1828, viên quan Bắc thành là Nguyễn Công Trứ đã dâng sớ tố cáo: cái hại quan lại một hai phần, cái hại hào cường đến tám chín phần.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 141.

Cách giải:

Cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành có căn cứ chính ở Trà Lũ (Nam Định).

Chọn: C

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 141.

Cách giải:

Đoạn hịch trên của Nông Văn Vân nhằm tố cáo vua Minh Mệnh (Minh Mạng).

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 141.

Cách giải:

Trong cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân, nhà Nguyễn đã hai lần cử những đạo quân lớn kéo lên đàn áp nhưng không hiệu quả. Lần thứ ba (1835), quân triều đình tấn công dữ dội từ nhiều phía và bao vây đốt rừng. Nông Văn Vân chết trong rừng -> cuộc khởi nghĩa bị dập tắt.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 139, suy luận.

Cách giải:

Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn khổ cực do:

- Địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất.

- Quan lại tham nhũng.

- Tô thuế phu dịch nặng nề.

- Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành.

=> Loại trừ đáp án: B

Chọn: B

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 141, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, D: đều thuộc đặc điểm của khởi nghĩa Lê Văn Khôi.

- Đáp án C: Lê Văn Khôi tự xưng là Bình Nam Đại nguyên soái.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Để lập lại chế độ phong kiến tập quyền, nhà Nguyễn đã:

- Nhà Nguyễn đã xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế thống nhất, xây dựng thành trì ở kinh đô Phú Xuân. Vua trực tiếp điều hành mọi công việc hệ trọng từ trung ương đến địa phương.

- Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

- Chia nước làm 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).

- Củng cố quân đội gồm nhiều binh chủng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close