Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Năm 1802 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

A. Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long.

B. Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn.

C. Nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ.

D. Nhà Nguyễn chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

Câu 2. Bộ luật được ban hành dưới triều vua Gia Long có tên là gì?

A. Luật Hình thư.

B. Quốc triều hình luật.

C. Hoàng triều luật lệ.

D. Quốc triều Gia Long.

Câu 3. Hệ thống trạm ngựa từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau được thiết lập dưới triều Nguyễn có chức năng gì?

A. Nơi dừng chân của quan lại địa phương.

B. Chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương.  

C. Vận chuyển tài nguyên giữa các vùng miền.

D. Nơi đóng quân của binh lính chủ lực.

Câu 4. Chính sách nào trong nông nghiệp được nhà Nguyễn tiếp tục thực hiện nhưng không còn tác dụng phát triển và ổn định đời sống nhân dân?

A. Chính sách tô lao dịch.

B. Chính sách quân điền.

C. Chính sách khai hoang.

D. Chính sách cung cấp nông cụ sản xuất cho dân.

Câu 5. Nhà Nguyễn đã không thực hiện chính sách nào sau đây để thực hiện mục tiêu lập lại chế độ tập quyền?

A. Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

B. Ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ.

C. Xây dựng quân đội hùng mạnh gồm nhiều binh chủng.

D. Đặt quan hệ ngoại giao mật thiết với phương Tây.

Câu 6. Chính sách nào sau đây về ruộng đất được đánh giá là thực hiện có hiệu quả nhất của nhà Nguyễn?

A. Điền trang, thái ấp.

B. Quân điền.

C. Khai hoang.

D. Lộc điền.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế nước ta dưới triều Nguyễn?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

A

B

B

B

D

C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 134.

Cách giải:

Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (còn gọi là luật Gia Long – niên hiệu của Nguyễn Ánh).

Chọn: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 136.

Cách giải:

Một trong những đặc điểm nổi bật về thông tin liên lạc dưới triều Nguyễn là: hệ thống trạm ngựa được thiết lập từ Nam Quan đến Cà Mau để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 137.

Cách giải:

Dưới triều Nguyễn, triều đình đã lại chế độ quân điền. Nông dân bị trói buộc vào ruộng đất để nộp tô thuế và đi phu dịch cho nhà nước. Nhưng phần lớn ruộng đất đã tập trung vào tay địa chủ -> Chế độ quân điền không còn tác dụng phát triển nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 134, suy luận.

Cách giải:

Sau khi được thành lập, nhà Nguyễn đã cố gắng để khôi phục lại chế độ tập quyền:

- Tổ chức lại bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. Hoàng đế đứng đầu trực tiếp điều hành mọi việc. Thời Gia Long cả nước được chia làm 3 vùng là Bắc thành, Gia Định và Trực Doanh. Đến thời Minh Mạng cả nước chia làm 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc (Thừa Thiên). Đứng đầu mỗi tỉnh lớn là tổng đốc, còn các tỉnh vừa và nhỏ là tuần phủ

- Ban hành bộ Hoàng Việt luật lệ năm 1815

- Xây dựng một lực lượng quân đội mạnh gồm nhiều binh chủng. Ở kinh đô và các trấn, tỉnh đều xây thành trì vững chắc. Một hệ thống trạm ngựa được thiết lập từ Nam Quan đến Cà Nam để kịp thời chuyển tin tức giữa triều đình với các địa phương.

-> Loại trừ đáp án: D

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 137, suy luận.

Cách giải:

- Đáp án C: Chính sách về ruộng đất được đánh giá là thực hiện có hiệu quả nhất của nhà Nguyễn là chính sách khai hoang. Các vua Nguyễn rất chú trọng việc khai hoang. Các biện pháp di dân lập ấp và lập đồn điền được tiến hành ở nhiều tỉnh phía bắc và phía nam. Nhờ vậy diện tích canh tác được mở rộng.

- Đáp án B: Quân điền thời nhà Nguyễn được thực hiện không hiệu quả do phần lớn ruộng đất đã tập trung vào tay địa chủ

- Đáp án A, D: Lộc điền và điền trang thái ấp không được thực hiện dưới thời Nguyễn.

Chọn: C

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 136-139.

Cách giải:

Những nét chính về tình hình kinh tế nước ta dưới triều Nguyễn bao gồm:

- Nông nghiệp: Các vua Nguyễn rất chú ý đến việc khai hoang, thực hiện các biện pháp di dân lập ấp và lập đồn điền ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

- Thủ công nghiệp: Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu ở kinh đô Huế, Hà Nội, Gia Định, …Thợ giỏi các địa phương được tập trung về sản xuất trong các xưởng của nhà nước.

- Thương nghiệp:

+ Các vua Nguyễn nhiều lần phái quan sang Trung Quốc, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, Xiêm, In-đô-nê-xi-a bán gạo, đường, các lâm sản, … và mua về len dạ, đồ sứ, vũ khí, …

+ Đối với các nước phương Tây (Anh, Pháp, Mĩ) nhà Nguyễn không cho mở cửa hàng mà chỉ được ra vào một số cảng đã quy định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close