Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Câu 1. Tại sao khi thực hiện xâm lược Việt Nam lần thứ hai, quân Nguyên lại đánh Cham-pa trước khi đánh Đại Việt?

A. Làm bàn đạp tấn công vào phía Nam Đại Việt.

B. Không muốn hứng chịu thất bại ngay từ đầu.

C. Làm cầu nối xâm lược các nước phía Bắc Trung Quốc.

D. Đánh bại ý chí của quân dân nhà Trần.

Câu 2. Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến của nhà Trần chống quân Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai?

A. Đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù.

B. Chuẩn bị về vũ khí sẵn sàng đánh giặc.

C. Đề cao uy tín của các bậc tiền bối.

D. Động viên toàn dân tham gia đánh giặc.

Câu 3. Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ hai không có điểm nổi bật nào sau đây

A. Đoàn kết lực lượng toàn dân đánh giặc.

B. Tiến hành kế sách “Vườn không nhà trống”.

C. Thực hiện kế sách “tiên phát chế nhân”.

D. Tiến hành phản công giặc khi thời cơ đến.

Câu 4. Nguyên nhân quyết định đến sự thắng lợi của các cuộc kháng chiến thời Lý - Trần là

A. Do vũ khí của ta hiện đại hơn địch.   

B. Quân lính của ta đông hơn địch. 

C. Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, chiến đấu dũng cảm, có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi.   

D. Nhân dân ta quen với địa hình và khí hậu của mình.

Câu 5. Trần Quốc Tuấn không có đóng góp gì đối với lịch sử dân tộc ta?

A. Ông là một nhà lý luận quân sự tài ba của dân tộc ta.

B. Ông là tác giả của hai bộ binh thư nổi tiếng “Binh thư yếu lược”, “Vạn kiếp tông bí truyền thư” và là tác giả của “Hịch tướng sĩ”. 

C. Ông là Tổng chỉ huy quân đội, là người có công lao to lớn trong ba lần kháng chiến chống giặc Mông - Nguyên.   

D. Ông là người đầu tiên mở ra thời kì độc lập tự chủ của dân tộc ta.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 6. Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.A

2.D

3.C

4.C

5.D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 58, suy luận.

Cách giải:

Năm 1279, 1uân Nguyên cho quân đánhh Cham-pa trước để làm bàn đạp tấn công vào phía Nam Đại Việt, phối hợp với cánh quân của Thoát Hoan từ Trung Quốc đánh vào phía Bắc. Tạo thế “gọng kìm” để thôn tính Đại Việt. Tuy nhiên, trong năm 1283, do sức chiến đấu anh dũng của quân dân Cham-pa nên kế hoạch của nhà Nguyên định dùng Cham-pa để tấn công Đại Việt bước đầu tan vỡ.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 58, suy luận.

Cách giải:

- Đầu năm 1285, vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng tại Thăng Long.

+ Thành phần: các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước

+ Mục đích: bàn cách đánh giặc.

=> Việc chưng cầu ý kiến của các bậc phụ lão cho thấy: nhà Trần rất tôn trọng các bậc phụ lão, họ là những người đi trước và có kinh nghiệm.

- Tác dụng:

+ Động viên toàn dân tham gia đánh giặc, trai tráng lên đường ra trận, nhân dân tích cực sản xuất để cung cấp nhu yếu phẩm cho cuộc kháng chiến.

+ Thể hiện tinh thần kiên quyết chống giặc, trên dưới một lòng. Trong Hội nghị Diên Hồng, khi vua Trần hỏi kế đánh giặc, “các phụ lão đều nói là nên đánh, muôn người cùng lời như một”.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai (1285)

- Đoàn kết lực lượng toàn dân để đánh giặc.

- Khi thế giặc mạnh, thực hiện rút lui để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho cuộc phản công tiêu diệt quân địch.

- Tiến hành kế sách “vườn không nhà trống”.

- Khi thời cơ đến, tiến hành phản công tiêu diệt quân giặc, giành thắng lợi hoàn toàn.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trải qua ba cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên, quân dân nhà Trần đều giành thắng lợi. Đó chính là kết quả của tinh thần đoàn kết, yêu nước, dũng cảm, có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy giỏi. Nếu không có những nhân tố này thì quân dân nhà Trần mới có thể giành chiến thắng trước quân xâm lược Mông – Nguyên với lực lượng đông, vũ khí hiện đại hơn ta.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C đều là đóng góp của Trần Quốc Tuấn đối với lịch sử dân tộc ta.

- Đáp án D: chỉ công lại của Ngô Quyền, người có công mở ra thời kì độc lập tư chủ của dân tộc sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.

Chọn: D

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 6.

Nhận xét về kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần:

 - Địch sử dụng một lực lượng rất lớn gồm 50 vạn quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc đó, phối hợp đánh từ hai mặt phía bắc đánh xuống, phía nam đánh từ Cham-pa lên, tạo thành thế "gọng kìm" bao vây, tiêu diệt quân ta, với quyết tâm cao hòng chiếm cho được Đại Việt.

- Nhà Trần thực hiện chủ trương: vừa cản giặc vừa rút quân, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lực lượng, thực hiện "vườn không nhà trống" để quân Nguyên gặp nhiều khó khăn về lương thảo, chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công (5 - 1285) giành thắng lợi đánh tan tành hơn 50 vạn quân Nguyên, một quân mạnh bậc nhất thế giới lúc đó. Đất nước sạch bóng quân thù.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close