Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (5,0 điểm). Nhà Trần đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần hai như thế nào?

Câu 2 (5,0 điểm). Em có nhận xét gì về kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Nhà Trần đã chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lần hai:

- Triệu tập hội nghị các vương hầu, quan lại ở Bình Than để bàn kế đánh giặc.

- Mở Hội nghị ở Diên Hồng (đầu năm 1285) mời các bậc phụ lão có uy tín trong nước để bàn kế hoạch đánh giặc.

- Giao trọng trách Quốc công tiết chế, chỉ huy cuộc khởi nghĩa cho Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo soạn Hịch tướng sĩ để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.

- Nhà Trần tổ chức cuộc tập trận lớn và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu, rồi bố trí quân đóng giữ những nơi hiểm yếu.

Câu 2.

Nhận xét về kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ hai của quân dân nhà Trần:

- Địch sử dụng một lực lượng rất lớn gồm 50 vạn quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc đó, phối hợp đánh từ hai mặt phía bắc đánh xuống, phía nam đánh từ Cham-pa lên, tạo thành thế "gọng kìm" bao vây, tiêu diệt quân ta, với quyết tâm cao hòng chiếm cho được Đại Việt.

- Nhà Trần thực hiện chủ trương: vừa cản giặc vừa rút quân, tránh thế mạnh ban đầu của địch để bảo toàn lực lượng, thực hiện "vườn không nhà trống" để quân Nguyên gặp nhiều khó khăn về lương thảo, chớp thời cơ nhà Trần mở cuộc phản công (5 - 1285) giành thắng lợi đánh tan tành hơn 50 vạn quân Nguyên, một đạo quân mạnh bậc nhất thế giới lúc đó. Đất nước sạch bóng quân thù.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close