Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 7 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1 (6,0 điểm). Hãy cho biết những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ?

Câu 2 (4,0 điểm). Nêu sự đúng đắn, sáng tạo trong đườnng lối đánh giặc của nhà Trần, trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất (1258)?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất:

- Theo lệnh triều đình, nhân dân Thăng Long nhanh chóng thực hiện chủ trương "vườn không nhà trống" để đánh giặc, tạm thời rút khỏi Thăng Long giặc kéo vào kinh thành Thăng Long trống vắng không một bóng người lương thực.

- Trước thế giặc mạnh, tàn bạo, vua Trần lo lắng hỏi ý kiến của Thái sư Trần Thủ Độ. Ông đã trả lời "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".

- Khi kẻ thù gặp khó khăn, quân đội nhà Trần đã mở cuộc phản công vào kinh thành Thăng Long và truy kính quân địch khi chúng tháo chạy. Kháng chiến kết thúc thắng lợi hoàn toàn.

Câu 2.

Sự đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đánh giặc của vua tôi nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258 đó là việc thực hiện chủ trương:

- Tránh thế giặc mạnh khi chúng kéo đến xâm lược, cho quân rút lui để bảo toàn lực lượng, thực hiện "vườn không nhà trống", sơ tán nhân dân khỏi kinh thành để dồn quân giặc vào thế bị động khó khăn, thiếu lương thảo nuôi quân, tạo thời cơ để quân dân nhà Trần phản công tiêu diệt quân xâm lược.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close