Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 2 có lời giải chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Ai đã được nhân dân tôn làm Bình Tây Đại nguyên soái trong cuộc kháng chiến của nhân dân ba tỉnh Đông Nam Kì chống Pháp?

A. Nguyễn Hữu Huân.

B. Nguyễn Trung Trực.

C. Trương Định.

D. Tôn Thất Thuyết.

Câu 2. “Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Câu nói trên là của ai?

A. Nguyễn Trung Trực.

B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Phan Tôn.

D. Phan Liêm.

Câu 3. Một trong những nội dung quan trọng khiến Việt Nam trở thành “miếng mồi ngon béo bở” của thực dân Pháp từ giữa thế kỉ XIX là

A. Nhà Nguyễn lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

B. Việt Nam phục tùng một nước lớn là Trung Quốc.

C. Việt Nam có vị trí gần Lào và Campuchia.

D. Triều Nguyễn muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Anh.

Câu 4. Tại sao thực dân Pháp tấn công Gia Định năm 1859?

A. Một số gián điệp của Pháp đã hoạt động từ trước.

B. Hệ thống giao thông thuận lợi, đi lại dễ dàng.

C. Cứu vãn “kế hoạch đánh nhanh” đang trên đà thất bại.

D. Hoàn thành công cuộc xâm lược Việt Nam.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những nét chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1873?

Câu 2: (3 điểm) Vì sao thực dân Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công vào năm 1859?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

C

A

A

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 117.

Cách giải:

Một trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Đông Nam Kì chống Pháp là cuộc khởi nghĩa của Trương Định. Ông được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái, không những không hạ vũ khí theo lệnh của triều đình mà hoạt động ngày càng mạnh mẽ.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 119.

Cách giải:

Nguyễn Trung Trực trước kháng chiến ở miền Đông, sau sang miền Tây lập căn cứ ở Hòn Chông (Rạch Giá). Khi bị giặc bắt đem ra chém, ông đã khảng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 114, suy luận.

Cách giải:

Có hai nguyên nhân quan trọng khiến Việt Nam trở thành “miếng mồi ngon béo bở” cho thực dân Pháp từ giữa thế kỉ XIX:

- Việt Nam là một nước đông dân, giàu tài nguyên, có vị tri địa lý quan trọng, trong khi thực dân Pháp đang thèm khát thuộc địa, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nhân công và nguyên liệu của Pháp.

- Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng trầm trọng nhưng không tiến hành cải cách, canh tân đất nước làm cho tiềm lực đất nước ngày càng suy yếu.

Chọn: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 115, suy luận.

Cách giải:

Thực dân Pháp tấn công Gia Định do những lí do sau đây:

- Gia Định và Nam Kì là vựa lúa lớn.

- Cắt đứt con đường tiếp tế lương thực cho triều đình.

- Hệ thống giao thông thủy thuận lợi, đi lại dễ dàng => thực hiện đánh chiếm luôn Campuchia.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 116, 117.

Cách giải:

- Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì:

+ Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi dậy phối hợp với quân triều đình chống Pháp.

+ Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (10-12-1861).

+ Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại.

- Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì:

+ Do thái độ bạc nhược, cầu hoà của triều đình Huế, Pháp chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn (6-1867)

+ Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú: Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh, …

Một bộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, …

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 115, suy luận.

Cách giải:

Thực dân Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công vào năm 1859 do:

- Gia Định và Nam Kì là vựa lúa lớn.

- Cắt đứt con đường tiếp tế lương thực cho triều đình.

- Hệ thống giao thông đường thủy thuận lợi, đi lại dễ dàng => thực hiện đánh chiếm luôn Campuchia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close