Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 3 - Đại số 9

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Viết công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng diễn tập nghiệm của phương trình :

\(3x – y = 6.\)

Bài 2: Cho hai phương trình :\(2x – 3y = 1\) và \(x – y = 1\). Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của mỗi phương trình trên cùng một hệ trục tọa độ. Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Lập bảng giá trị rồi vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm trên trục tọa độ Oxy

Lời giải chi tiết:

Bài 1. Ta có : \(y = 3x – 6.\)

Vậy công thức nghiệm tổng quát là: \((x;3x-6)\)

Bảng giá trị:

x

0

2

y

−6

0

Đường thẳng \(y = 3x – 6\) qua hai điểm : \(A(0; −6)\) và \(B(2; 0 ).\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

-Lập bảng giá trị rồi vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trên trục tọa độ Oxy

-Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng từ đó xác định được tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Bài 2:

Vẽ đường thẳng \(2x – 3y = 1\) \( \Leftrightarrow y = {2 \over 3}x - {1 \over 3}\)

Bảng giá trị :          

x

0

2

y

\( - {1 \over 3}\)

1

Đường thẳng (d) qua hai điểm :  \(\left( {0; - {1 \over 3}} \right)\) và ( 2; 1).

Vẽ đường thẳng \(x - y = 1 \Rightarrow y = x – 1\)

Bảng giá trị :

x

0

1

y

−1

0

Đường thẳng (d’) qua hai điểm : \(( 0; -1)\) và \(( 1; 0)\).

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d’) :

\({2 \over 3}x - {1 \over 3} = x - 1 \)

\(\Leftrightarrow 2x - 1 = 3x - 3 \Leftrightarrow x = 2\)

Thế \(x = 2\) vào phương trình : \(y = x – 1\)

Tọa độ giao điểm : \(( 2; 1).\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài