Đấu tranh của các dân tộc ít người

Tóm tắt mục 3. Đấu tranh của các dân tộc ít người. Các dân tộc ít người ở phía bắc cũng như phía nam

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Nguyên nhân

- Tác động của phong trào nông dân trên khắp cả nước.

- Các dân tộc ít người nói riêng và nhân dân ta thời Nguyễn nói chung đều có mâu thuẫn, bất mãn với triều đình.

Mục b

b) Các phong trào đấu tranh tiêu biểu

- Nửa đầu thế kỷ XIX các dân tộc ít người nhiều lần nổi dậy chống chính quyền.

- Giữa thế kỷ XIX các cuộc khởi nghĩa tạm lắng khi Pháp chuẩn bị xâm lược nước ta.

ND chính

Phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người: nguyên nhân bùng nổ, các phong trào tiêu biểu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close