Dân cư và xã hội - Liên bang Đức

Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang). So với các nước trên thế giới, người dân Đức có mức sống cao.

Quảng cáo

II. Dân cư và xã hội 

- Là một nhà nước liên bang ( gồm 16 bang).

- Mức sống cao.

- Cơ cấu dân số già, tỉ suất sinh rất thấp → chính phủ có nhiều chính sách khuyến khích tăng việc sinh con.

- Dân số tăng chủ yếu do nhập cư.

- Giáo dục, đào tạo được chú trọng đầu tư.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close