Kinh tế - Liên bang Đức

Hiện nay, nước Đức thống nhất là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. Nền kinh tế - xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức

Quảng cáo

III. Kinh tế

1. Khái quát.

- Là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới. 

- Đang biến đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế trí thức.

- Tỉ trọng các khu vực trong GDP (2004) là: nông nghiệp 1%, công nghiệp và xây dựng 29%, dịch vụ 70%.

Bảng 7.3 GDP của các cường quốc trên thế giới (Đơn vị : tỉ USD)

Nước

1995

2004

Hoa Kì

6954,8 (1)

11667,5 (1)

Nhật Bản

5217,6 (2)

4623,4 (2)

CHLB Đức

2417,7 (3)

2714,4  (3)

Anh

1102,7 (5)

2140,9  (4)

Pháp

1536,5 (4)

2002,6  (5)

 Bảng 7.4 Giá trị xuất nhập khẩu của các cường quốc thương mại quốc  tế năm 2004.

Đơn vị : tỉ USD

Nước

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Hoa Kì

818,5 (2)

1525,7 (1)

CHLB Đức

911,6 (1)

718,0 (2)

Trung Quốc

593,4 (3)

560,7  (3)

Nhật Bản

565,7 (4)

454,5  (4)

Pháp

423,8 (4)

442,0  (5)

 

2. Công nghiệp

- Nhiều ngành công nghiệp có vị trí cao: chế tạo máy, điện tử - viễn thông, hoá chất…

- Năng suất lao động cao, luôn đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm cao.

- Người lao động luôn tìm tòi, sáng tạo.

3. Nông nghiệp

- Được cơ giới hóa, chuyên môn hóa, hợp lí hoá sản xuất, áp dụng kĩ thuật cao nên năng suất tăng mạnh.

- Nông sản chủ yếu: lúa mì, củ cải đường, khoai tây, thịt, sữa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close