Quảng cáo
 • Bài 14. Đất

  Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào? Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì? Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là. Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm. Dựa vào nội dung mục II, bài 14 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất sau đây. Điền chữ “tỉ lệ thuận” hoặc “tỉ lệ nghịch” vào chỗ trống (….) để hoàn thành các câu sau. Sưu tầm hình ảnh về sự t

  Xem lời giải
 • Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

  Giới hạn của sinh quyển bao gồm. Nhân tố nào là nguồn dinh dưỡng cho nhiều loài sinh vật. Nước là thành phần tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của sinh vật, là……..của nhiều loài sinh vật. Các sinh vật cùng sống trong môi trường có mối quan hệ với nhau thể hiện qua. Dựa vào nội dung mục II, bài 15 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật. Tìm ví dụ chứng minh con người vừa có những tác động tích cực, vừa có những tác động ti

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 16. Thực hành: Phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất

  Nhóm đất chiếm diện tích chủ yếu ở vùng ôn đới là. Ở khu vực Bắc Phi, nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất? Thảm thực vật tiêu biểu ở khu vực Xích đạo là. Đài nguyên phân bố chủ yếu ở vùng. Kiểu thảm thực vật tiêu biểu của Việt Nam là. Dựa vào hình 16.3 trong SGK, em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp. Dựa vào kiến thức đã học, hãy phân tích sự phân bố của đất và sinh vật theo chiều bắc – nam, đông – tây và theo độ cao.

  Xem lời giải