Quảng cáo
 • Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương

  1. Xác định các bộ phận của châu Đại Dương. Xác định vị trí địa lí của lục địa Ô-xtrây-li-a. Trình bày kích thước và hình dạng lục địa Ô-xtrây-li-a. 2. Trình bày đặc điểm địa hình, khoáng sản của lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở châu Đại Dương...

  Xem lời giải
 • Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a

  1. Nhận xét quy mô và sự gia tăng dân số Ô-xtrây-li-a, giai đoạn 2000 – 2020. Trình bày cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Ô-xtrây-li-a. 2. Một số sự kiện lịch sử nổi bật của Ô-xtrây-li-a. Những biểu hiện cho thấy Ô-xtrây-li-a có nền văn hóa độc đáo.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

  1. Kể tên các khoáng sản chính được khai thác ở Ô-xtrây-li-a. Cho biết Ô-xtrây-li-a đã sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản như thế nào. 2. Nhận xét sự biến động diện tích rừng của Ô-xtrây-li-a trong giai đoạn 1990 – 2020. Cho biết Ô-xtrây-li-a đã thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên sinh vật...

  Xem lời giải