Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.

Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần cơ cấu ngành công nghiệp.

Lời giải chi tiết

- Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với 3 nhóm và 29 ngành công nghiệp:

+ Công nghiệp khai thác (4 ngành);

+ Công nghiệp chế biến (23 ngành);

+ Công nghiệp sản xuất, phân phối điện khí đốt, nước (2 ngành).

- Một số ngành công nghiệp trọng điểm:

+ Công nghiệp năng lượng;

+ Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm;

+ Công nghiệp dệt - may;

+ Công nghiệp hoá chất - phân bón - cao su;

+ Công nghiệp vật liệu xây dựng;

+ Công nghiệp cơ khí - điện tử...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close