Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta.

Giải bài tập Bài 4 trang 117 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế.

Lời giải chi tiết

Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta:

- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đa dạng gồm: khu vực Nhà nước, ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

- Xu hướng thay đổi trong cơ cấu là: giảm tỉ trọng khu vực nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài nhà nước và đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

- Năm 2005, tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta của các khu vực tương ứng là 25,1%, 31,2% và 43,7%.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài