Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

Tóm tắt mục II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX

- Đầu thế kỉ XIX, thành lập các quốc gia tư sản ở Mĩ Latinh. 

Từ 1848 – 1849

Cơn bão táp cách mạng ở Pháp, Đức, Italia, Áo – Hung.

Từ 1859 – 1870

Cuộc đấu tranh thống nhất Italia.

Từ 1864 – 1871

Cuộc đấu tranh thống nhất Đức

Năm 1861

Cải cách nông nô ở Nga

Lược đồ khu vực Mỹ Latinh đầu thế kỉ XIX

Mục 2

2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi

a) Bối cảnh

- Các nước tư bản Anh, Pháp đang phát triển (công nghiệp) => nhu cầu thuộc địa.

- Các nước châu Á:

+ Chế độ phong kiến nghèo nàn, lạc hậu.

+ Đông dân, giàu tài nguyên thiên nhiên.

+ Vị trí địa lí quan trọng.

- Các nước châu Phi:

b) Sự kiện

- Anh xâm chiếm Ấn Độ, Mianma, Malaixia…. (1/4 diện tích đất đai, ¼ dân số thế giới).

- Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé.

=> Du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào châu Á và châu Phi. 

 Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX

ND chính

Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới:

- Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX.

- Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi.

Sơ đồ tư duy Chủ nghĩa Tư  bản xác lập trên phạm vi thế giới


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close