Quảng cáo
 • Bài 28: Các mùa trong năm

  1 (a). Viết vào chỗ (…) tên mùa tương ứng với mỗi hình dưới đây. 1 (b). Viết vào chỗ (…) số hình và nội dung phù hợp để hoàn thành các câu sau: 2. Viết vào chỗ (…) các cụm từ cho sẵn để hoàn thành bảng sau: 3. Quan sát các hình sau và viết nội dung vào chỗ (…) cho phù hợp. 4. Hãy tô đậm các đường thẳng thể hiện các mùa đặc trưng ở miên Bắc và miền Nam nước ta, khoanh đậm vào tên miền nơi em sống và các mùa ở đó. 5. Viết các số đứng trước các cụm từ cho sẵn chỉ hoạt động thường diễn ra vào từng

  Xem lời giải
 • Bài 29: Một số thiên tai thường gặp

  1. Nối mỗi hình ở cột A với các cụm từ ở cột B, C, D cho phù hợp. 2. Nối (theo mẫu): 3. Viết thông tin về thiên tai em đã tìm hiểu được vào chỗ (…) trong sơ đồ dưới đây. 4. Đọc nội dung trang 110 SGK về thiên tai đã xảy ra ở nước ta và hoàn thành nội dung sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai

  1. Khoanh vào chữ cái trước nơi cần tránh xa khi có lũ, lụt. 2. Khoanh vào chữ cái trước nơi có thể trú ẩn khi xảy ra bão, lũ. 3. Nối hình thể hiện biện pháp ứng phó với ô chữ chỉ hiện tượng thiên tai tương ứng. 4. Đánh dấu X vào ô vuông trước cách ứng phó phù hợp với từng loại thiên tai. 5. Chọn một trong các cụm từ dưới đây và điền vào chỗ (...) để hoàn thành câu sau cho phù hợp.

  Xem lời giải
 • Bài 31: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

  1. Lựa chọn một mùa em thích và viết thông tin vào chỗ (...) trong sơ đồ sau: 2. Quan sát hình dưới đây và hoàn thành các câu sau bằng cách khoanh vào cụm từ trong ngoặc em lựa chọn. 3. Theo dự báo thời tiết, nơi em sống sắp xảy ra bão lớn. Em cần làm gì để phòng tránh bão?

  Xem lời giải