Câu hỏi 7 trang 53 SGK Hình học 10

Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(S = {1 \over 2}a.{h_a} = {1 \over 2}b.{h_b} = {1 \over 2}c.{h_c}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close