Trả lời câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

LG a

cotx = 1

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \({\pi  \over 4}\) ⇔ x = \({\pi  \over 4}\) + kπ, k ∈ Z

LG b

cotx = -1;

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = -1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \( (- {\pi  \over 4})\) ⇔ x = \( - {\pi  \over 4}\) + kπ,k ∈ Z

LG c

cotx = 0.

Lời giải chi tiết:

cot⁡ x = 0 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ \({\pi  \over 2}\)⇔ x = \({\pi  \over 2}\) + kπ, k ∈ Z

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài