Câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 5 trang 11 SGK Đại số 10. Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? ...

Quảng cáo

Đề bài

Biểu đồ minh họa trong hình nói gì về quan hệ giữa tập hợp các số nguyên Z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? Có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay không ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Tập hợp các số nguyên Z nằm trong tập hợp các số hữu tỉ Q

Có thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Tập hợp
Gửi bài