Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10

Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên.

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& {{{x^2}} \over 9} + {{{y^2}} \over 1} = 1 \cr
& {a^2} = 9;\,{b^2}\, = 1 \Rightarrow c = \sqrt {{a^2} - {b^2}} = 2\sqrt 2 \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
{F_1}( - 2\sqrt 2 ;\,0) \hfill \cr
{F_2}(2\sqrt 2 ;\,0) \hfill \cr} \right. \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close