Câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 4 trang 75 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên...

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ví dụ áp dụng một trong các tính chất trên.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\( - 5x \le 10\) \( \Leftrightarrow \left( { - 5x} \right).\left( { - \dfrac{1}{5}} \right) \ge 10.\left( { - \dfrac{1}{5}} \right) \) \(\Leftrightarrow x \ge  - 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Bất đẳng thức
Gửi bài