Câu hỏi 4 trang 31 SGK Hình học 11

Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đồng dạng F, tỉ số k....

Quảng cáo

Đề bài

Gọi \(A’, B’\) lần lượt là ảnh của \(A, B\) qua phép đồng dạng \(F,\) tỉ số \(k\). Chứng minh rằng nếu \(M\) là trung điểm của \(AB\) thì \(M’ = F(M)\) là trung điểm của \(A’B’.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cần chứng minh:

+) \(A’M’=M'B' = \frac 1 2 . A’B’\)

+) \(A', M', B' \) thẳng hàng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi \(A’, B’, M'\) lần lượt là ảnh của \(A, B, M\) qua phép đồng dạng \(F,\) tỉ số \(k\)

\(⇒ A’B’= k.AB; \, A’M’ = k.AM\)

\(M\) là trung điểm \(AB ⇒ AM = \frac 1 2 .AB ⇒ kAM = \frac 1 2  .k.AB\) hay \(A’M’= \frac 1 2 . A’B’\)

Lại có \(A, B, M\) thẳng hàng nên \(A', B', M'\) thẳng hàng.

Vậy \(M’\) là trung điểm của \(A’B’.\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close