Câu hỏi 4 trang 145 SGK Đại số 10

Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k...

Quảng cáo

Đề bài

Từ ý nghĩa hình học của tanα và cotα hãy suy ra với mọi số nguyên k, tan(α + kπ) = tanα, cot(α + kπ) = cotα.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi β = α + kπ thì điểm cuối của góc β sẽ trùng với điểm T trên trục tan. Do đó

tan(α + kπ) = tanα.

Khi β = α + kπ thì điểm cuối của góc β sẽ trùng với điểm S trên trục cot. Do đó

cot(α + kπ) = cotα.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài