Câu hỏi 3 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất ? (a và b là hai hằng số)

Quảng cáo

Đề bài

Với điều kiện nào của a thì phương trình ax + b = 0 là một phương trình bậc nhất ? (a và b là hai hằng số)

Lời giải chi tiết

Với điều kiện \(a \ne 0\) (a và b là hai hằng số) thì phương trình \(ax + b = 0\) là một phương trình bậc nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close