Câu hỏi 3 trang 31 SGK Hình học 11

Chứng minh tính chất a...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh tính chất a: Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 3 điểm \(A, B, C\) thẳng hàng thành 3 điểm \(A',B',C'\) sao cho:

\(A'B' = k.AB;\, B'C' = k.BC; \, A'C' = k.AC\)

\(A, B, C\) thẳng hàng và \(B\) nằm giữa \(A, C ⇔ AB + BC = AC\)

Do đó \(k.AB + k.BC = k.AC\) hay \(A'B' + B'C' = A'C'\)

\(⇒ A', B', C'\) thẳng hàng và \(B'\) nằm giữa \(A', C'\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close