Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11

Hình 2.67 có thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ly-thuyet-tinh-chat-phep-chieu-song-song-c46a2954.html#ixzz7KB9xFwjt

Lời giải chi tiết

Hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều vì:

Với mọi lục giác đều \(ABCDEF\) ta luôn có: \(AD // BC\).

Do phép chiếu song song biến hai đường thằng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Nên lục giác ở hình 2.67 cũng thỏa mãn: \(AD // BC\)

Dễ thấy \(AD\) và \(BC\) ở hình 2.67 không song song.

Vì vậy hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều.

Quảng cáo
close