Câu hỏi 2 trang 73 SGK Hình học 11

Hình 2.67 có thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?...

Quảng cáo

Đề bài

Hình 2.67 có thế là hình chiếu song song của hình lục giác đều được không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/ly-thuyet-tinh-chat-phep-chieu-song-song-c46a2954.html#ixzz7KB9xFwjt

Lời giải chi tiết

Hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều vì:

Với mọi lục giác đều \(ABCDEF\) ta luôn có: \(AD // BC\).

Do phép chiếu song song biến hai đường thằng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Nên lục giác ở hình 2.67 cũng thỏa mãn: \(AD // BC\)

Dễ thấy \(AD\) và \(BC\) ở hình 2.67 không song song.

Vì vậy hình 2.67 không thể là hình chiếu song song của hình lục giác đều.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close