Trả lời câu hỏi 2 trang 30 SGK Hình học 11

Chứng minh nhận xét 3....

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh nhận xét 3. 

Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

Video hướng dẫn giải

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Phép đồng dạng tỉ số \(k\) biến 2 điểm \(M, N\) thành 2 điểm \(M',N'\) sao cho \(\overrightarrow {M'N'} {\rm{ }} = {\rm{ }}k\overrightarrow {MN} \)

- Phép đồng dạng tỉ số \(p\) biến 2 điểm \(M',N'\) thành 2 điểm \(M'',N''\) sao cho\(\overrightarrow {M''N''} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M'N'} \)

\( \Rightarrow \overrightarrow {M''N''} {\rm{ }} = {\rm{ }}p\overrightarrow {M'N'}  = p.k.\overrightarrow {MN} \)

Vậy: Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số \(k\) và phép đồng dạng tỉ số \(p\) ta được phép đồng dạng tỉ số \(pk.\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close