Trả lời câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số và Giải tích 11

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...

Quảng cáo

Đề bài

Có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Không có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình sinx = -2

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài