Câu hỏi 2 trang 13 SGK Hình học 11

Cho hình bình hành ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD\). Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng kẻ qua \(O\) vuông góc với \(AB,\) cắt \(AB\) ở \(E\) và cắt \(CD\) ở \(F.\) Hãy chỉ ra các cặp điểm trên hình vẽ đối xứng với nhau qua tâm \(O\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Hình bình hành \(ABCD\) có \(O\) là giao điểm của hai đường chéo \(⇒ O\) là trung điểm mỗi đường nên \(A\) và \(C\) đối xứng nhau qua tâm \(O\).

\(B\) và \(D\) đối xứng nhau qua tâm \(O\)

- Xét hai tam giác vuông \(AEO\) và \(CFO\) có:

\(OA = OC\) (do \(O\) là trung điểm \(AC\))

\(∠(AOE) = ∠(COF)\) (hai góc đối đỉnh)

\(⇒ ΔAEO = ΔCFO\) (cạnh huyền – góc nhọn kề)

\(⇒ OE = OF \)(hai cạnh tương ứng)

Nên \(O\) là trung điểm \(EF\)

\(⇒ E\) và \(F\) đối xứng nhau qua tâm \(O\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close