Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Những điểm nào chứng tỏ Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 49 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới vì:

- Triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân, mang tính giai cấp, tính chiến đấu triệt để.

- Chống chủ nghĩa cơ hội tuân theo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác (đánh đổ chế độ tư sản, đưa giai cấp vô sản lên nắm chính quyền, xây dựng xã hội cộng sản).

- Đảng dựa vào quần chúng và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cách mạng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close