Trả lời câu hỏi 1 trang 61 SGK Giải tích 12

Tìm x để:...

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm x để:

LG a

\(\eqalign{
& a)\,{2^x} = 8 \cr } \)

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết \({a^m} = {a^n} \Leftrightarrow m = n\) với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \,{2^x} = 8 \Leftrightarrow {2^x} = {2^3} \Leftrightarrow x = 3 \cr } \)

LG b

\(\eqalign{& b)\,{2^x} = {1 \over 4} \cr } \)

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết \({a^m} = {a^n} \Leftrightarrow m = n\) với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,{2^x} = {1 \over 4} \Leftrightarrow {2^x} = {2^{ - 2}} \Leftrightarrow x = - 2 \cr } \)

LG c

\(\eqalign{& c)\,{3^x} = 81 \cr } \)

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết \({a^m} = {a^n} \Leftrightarrow m = n\) với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,{3^x} = 81 \Leftrightarrow {3^x} = {3^4} \Leftrightarrow x = 4 \cr } \)

LG d

\(\eqalign{& d)\,{5^x} = {1 \over {125}} \cr} \)

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết \({a^m} = {a^n} \Leftrightarrow m = n\) với điều kiện các biểu thức đều có nghĩa.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{& \,{5^x} = {1 \over {125}} \Leftrightarrow {5^x} = {5^{ - 3}} \Leftrightarrow x = - 3 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close