Câu hỏi 1 trang 47 SGK Đại số và Giải tích 11

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép 3 chữ số lần lượt tạo thành các số có 3 chữ số.

Lời giải chi tiết

Các số có 3 chữ số lập được từ 3 chữ số 1,2,3 là: 

123; 132; 213; 231; 312; 321

 Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close