Câu hỏi 4 trang 51 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5}. Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n ( với n là số phần tử của A)

Lời giải chi tiết

Các tổ hợp chập 3 của 5 phần tử của A (hay các tập hợp con có 3 phần tử của A) là:

{1,2,3};{1,2,4};{1,2,5};{1,3,4};{1,3,5};{1,4,5};{2,3,4};{2,3,5};{2,4,5};{3,4,5}

Các tổ hợp chập 4 của 5 phần tử của A (hay các tập hợp con có 4 phần tử của A) là:

{1,2,3,4},{1,2,3,5},{1,3,4,5},{1,2,4,5},{2,3,4,5}

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close