Trả lời câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số và Giải tích 11

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0....

Quảng cáo

Đề bài

Tìm một giá trị của x sao cho 2sinx – 1 = 0.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \( 2\sin{x}\,– 1 = 0   ⇒ sin x ={1 \over 2}\)

Do \(\sin \frac{\pi }{6} = \frac{1}{2}\)

\( ⇒  {\pi \over 6}\) là một giá trị của x thỏa mãn \(2\sin{x} – 1 = 0\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài