Câu hỏi 1 trang 16 SGK Hình học 11

Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O....

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm \(O.\)

- Biến điểm \(A\) thành điểm \(B;\)

- Biến điểm \(C\) thành điểm \(D.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dễ thấy \(A, B\) là hai đỉnh kề nhau của hình bát giác đều nội tiếp đường tròn lớn.

Khi đó \(\left( {\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} } \right) = \dfrac{{{{360}^0}}}{8} = {45^0}\).

Mà \(OA = OB\) nên phép quay tâm \(O\) góc quay \({45^0}\) biến \(A\) thành \(B.\)

\(C, D\) là hai đỉnh kề nhau của hình lục giác đều nội tiếp đường tròn nhỏ.

Khi đó \(\left( {\overrightarrow {OC} ,\overrightarrow {OD} } \right) = \dfrac{{{{360}^0}}}{6} = {60^0}\).

Mà \(OC = OD\) nên phép quay tâm \(O\) góc quay \({60^0}\) biến \(C\) thành \(D\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close