Câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10

Nêu ví dụ về tập hợp...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG 1

Nêu ví dụ về tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về tập hợp: Toàn bộ học sinh lớp 10A

LG 2

Dùng kí hiệu \(\in\) và \(\notin\) để viết các mệnh đề sau.

a) \(3\) là một số nguyên;

b)\(\sqrt2\) không phải là số hữu tỉ

Lời giải chi tiết:

a) \(3 \in \mathbb Z\)

b) \(\sqrt 2  \notin \mathbb Q\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close