Câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 10 SGK Đại số 10. Nêu ví dụ về tập hợp...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG 1

Nêu ví dụ về tập hợp.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về tập hợp: Toàn bộ học sinh lớp 10A

LG 2

Dùng kí hiệu ∈ và ∉ để viết các mệnh đề sau.

a)3 là một số nguyên;

b)√2 không phải là số hữu tỉ

Lời giải chi tiết:

a) 3 ∈ Z

b) √2 ∉ Q

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Tập hợp
Gửi bài