Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản Anh và những hệ quả của nó?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh và những hệ quả của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 4, 5 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Anh:

- Nhiều công trường thủ công: luyện kim, cơ khí, làm đồ sứ, dệt len dạ... ra đời, phục vụ cả trong nước và xuất khẩu nước ngoài.

- Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành.

- Những phát minh mới về kĩ thật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí => năng suất lao động tăng nhanh.

* Hệ quả:

- Xuất hiện những giai cấp mới, mâu thuẫn mới trong xã hội - tư sản, quý tộc >< chế độ quân chủ chuyên chế.

- Cuộc cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close