Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 6 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Nêu kết quả của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 8 trang 6 để suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Kết quả:

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản quý tộc mới.

- Nhưng quyền lợi của nhân dân lao động lại không được đáp ứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close