Câu C8 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nguyên nhân nào

Quảng cáo

Đề bài

C8. Nguyên nhân nào làm cho cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên trễ pha đối với điện áp?

Lời giải chi tiết

Ta có \(i = {I_0}\cos \omega t\);

\(\begin{array}{l}e =  - Li'(t) = \omega L{I_0}\sin \omega t\\ = \omega L{I_0}\cos (\omega t - \dfrac{\pi }{2})\end{array}\)

Với \(e\) chậm pha so với \(i\) một góc \(\displaystyle{\pi \over 2}\), do đó ta phải tính u bằng công thức \(u = i{R_{AB}} - e \)

Vì điện trở mạch ngoài \(R_{AB} = 0\)

=> \(u=-e=-\omega LI_0 sin{\omega t}\)

=> \(u=U_0 cos({\omega t +\dfrac{\pi}{2}})\)

Vậy, cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên trễ pha \(\dfrac{\pi}{2}\) so với điện áp

Cụ thể: Cường độ dòng điện qua cuộn cảm chậm (trễ) pha đối với điện áp là do hiện tượng tự cảm xảy ra trong mạch làm chậm lại sự biến thiên của dòng điện \(i\) qua cuộn dây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close