Câu 1 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Để tăng dung kháng

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần

A. Tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

B. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.

C. Giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

D. Đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng biểu thức tính điện dung của tụ điện phẳng:  \(C= \displaystyle{{\varepsilon S} \over {{{9.10}^9}.4\pi d}}\)

Trong đó:

+ S là phần diện tích đối diện của hai bản cực tụ điện.

+ d là khoảng cách giữa 2 bản.

+ \(\varepsilon \) là hằng số điện môi của chất trong khoảng giữa 2 bản.

Lời giải chi tiết

Công thức tính điện dung của tụ điện phẳng \(C= \displaystyle{{\varepsilon S} \over {{{9.10}^9}.4\pi d}}\)

Trong đó:

+ S là phần diện tích đối diện của hai bản cực tụ điện.

+ d là khoảng cách giữa 2 bản.

+ \(\varepsilon \) là hằng số điện môi của chất trong khoảng giữa 2 bản.

Dung kháng của tụ điện \({Z_C} = \displaystyle{1 \over {C\omega }} = \displaystyle{1 \over {C.2\pi f}}\)

Chọn đáp án B vì khi tăng d thì C giảm và ZC tăng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài