Câu 6 trang 152 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Mắc cuộn cảm thuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = 0,2\) H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều

\(220\) V - \(50\) Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: \(Z_L=\omega L=2\pi f L\)

+ Sử dụng biểu thức định luật ôm cho đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm: \(I=\dfrac{U}{Z_L}\)

Lời giải chi tiết

Cuộn dây thuần cảm \(L = 0,2\) (H); \(U = 220\) (V); \(f = 50\)(Hz)

Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm :

\(I = \displaystyle{U \over {{Z_L}}} = {U \over {L\omega }} = {U \over {L.2\pi f}} = {{220} \over {0.2.2\pi .50}} = 3,5(A)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải