Câu 2 trang 151 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Phát biểu nào sau đây đúng

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cuộn cảm?

A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm thuần và cường độ dòng điện qua nó có thể đồng thời bằng một nửa các biên độ tương ứng của chúng.

C. Cảm kháng của một cuộn cảm thuần tỉ lệ nghịch với chu kì của dòng điện xoay chiều.

D. Cường độ dòng điện đi qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vận dụng lí thuyết về cảm kháng

+ Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: \(Z_L=\omega L\)

+ Sử dụng mối liên hệ giữa tần số góc và chu kì: \(\omega = \dfrac{2\pi}{T}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

Cảm kháng \({Z_L} = L\omega = L\displaystyle{{2\pi } \over T}\)

=> Cảm kháng tỉ lệ nghịch với chu kì của  dòng điện xoay chiều

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài