Câu C9 trang 150 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tại sao

Đề bài

C9. Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?

Lời giải chi tiết

Khi rút lõi sắt ra khỏi cuộn dây thì \(L\) giảm, do đó cảm kháng ZL giảm, cường độ dòng điện tăng nên độ sáng của đèn tăng lên

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải