Câu C6 trang 149 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Độ tự cảm của một cuộn dây

Quảng cáo

Đề bài

C6. Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng biểu thức tính hệ số tự cảm đã học từ lớp 11: \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{{{N^2}} \over l}.S\)

Lời giải chi tiết

Độ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{{{N^2}} \over l}.S\), do đó độ tự cảm \(L\) phụ thuộc vào kích thước, hình dạng cuộn dây, số vòng dây và độ từ thẩm của lõi thép (nếu cuộn dây có lõi thép).

Quảng cáo
close