Câu C3 trang 72 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Các kết quả trong Bảng 12.1 có gợi ý cho ta một mối liên hệ nào không ? Nếu có thì hãy phát biểu mối liên hệ đó.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Có mối liên hệ giữa trọng lực và độ dãn của lò xo, do đó giữa lực lò xo với độ dãn lò xo:

\(\dfrac{F}{{\Delta l}}\) = hằng số

Tức F tỉ lệ với độ dãn lò xo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close