Bài 3 trang 74 SGK Vật lí 10

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu..

Quảng cáo

Đề bài

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10 cm?

A. 1000 N;                     B. 100 N;

C. 10 N;                         D. 1N.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Húc: Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo: 

Fđh = k|∆l|.

trong đó k là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của lò xo, |∆l| = |l – l0là độ biến dạng (độ dãn hay nén) của lò xo.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Ta có:

\(k = 100N/m\); \(|∆l| = 10cm = 0,1m\).

Khi vật nằm cân bằng: \(\overrightarrow P  + \overrightarrow {{F_{dh}}}  = \overrightarrow 0  \)

\(\Rightarrow \overrightarrow P  =  - \overrightarrow {{F_{dh}}}  \)

\(\Rightarrow P = {F_{dh}} = k\left| {\Delta l} \right| = 100.0,1 = 10N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close