Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Có loại đồng hồ treo tường mà kim giây quay đều liên tục. Hãy tính tốc độ góc của kim giây trong đồng hồ này.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Chu kỳ kim giây là:

T=60 (s)

Tốc độ góc kim giây:

\(\omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{6,28}}{{60}} = 0,105\,\,rad/s\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close