Câu C3 trang 132 SGK Vật lý 11

Tìm một điểm trên đoạn O1O2 ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai dòng điện I1 = I2 = 6A chạy trong hai dây dẫn dài, song song cách nhau 30cm theo cùng một chiều như hình 21.5. Tìm một điểm trên đoạn O1O2 trong đó cảm ứng tư tổng hợp bằng \(\overrightarrow 0 \)

H21.5 bài 21 vật lí 11

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Vận dụng quy tắc chồng chất từ trường

+ Vận dụng biểu thức tính cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài gây ra: \(B=2.10^{-7}.\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Do hai dây dẫn màn dòng điện cùng chiều nên vị trí mà taị điểm đó có cảm ứng từ tổng hợp bằng \(\overrightarrow 0 \) phải nằm trên đoạn \({O_1}{O_2}\) như hình

Giải câu c3 bài 21 trang 132 vật lí 11

Ta có: \(\overrightarrow {{B_1}}  + \overrightarrow {{B_2}}  = \overrightarrow 0 \)

Suy ra \({B_1} = {B_2}\) 

\( \Leftrightarrow {2.10^{ - 7}}\dfrac{{{I_1}}}{{{r_1}}} = {2.10^{ - 7}}\dfrac{{{I_2}}}{{{r_2}}}\)

mà \({I_1} = {I_2}\)

\( \Rightarrow {r_1} = {r_2} = \dfrac{{{O_1}{O_2}}}{2} = 15\,cm\)

Tại trung điểm \({O_1}{O_2}\) thì cảm ứng từ tổng hợp bằng không.

Đáp án: Trung điểm của đoạn \({O_1}{O_2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close